Sulge

TÄIDA VÄLJAD

Kasulik teada

Aknakoda / Kasulik teada

Erinevate plastakende valik on lai. Kõige olulisemad aspektid akende puhul on soojapidavus, avatavuse võimalused ja värv.
Järgnevalt püüame Teile abiks olla lihtsate soovitustega parimate valikute tegemisel ja ,,Esita hinnapäring’’ moodulis hinnapäringu vormistamisel.
Soojapidavus.
Me valmistame erineva soojapidavuega plastaknaid, seepärast ongi vaja teada, millisesse hoonesse on aknaid vaja. Akende soojapidavust mõõdetakse U arvuga*. Mida madalam see on, seda soojapidavam on aken.  Kui vajate aknaid mitteköetavatesse ruumidesse või madala soojavajadusega ruumidesse, pole väga hea akende soojapidavus oluline. Siinkohal soovitame meie Standardakent (70 mm paksune profiil ja 2 kordne klaaspakett selektiivklaasiga* – Uw=1,4W/m2K). Kui vajate aknaid korralikult soojustatud hoonele, siis on meie soovitus SYNEGO profiilsüsteem (80 mm paksune profiil ja 3 kordne klaaspakett kahe selektiivklaasiga – Uw=0,88W/m2K). Kui on tegemist passiivmajaga, on meie soovitus GENEO profiilsüsteem (86 mm paksune profiil ja 3 kordne klaaspakett kahe selektiivklaasiga – Uw=0,78W/m2K).
Mõned selgitused:

 1. U arv* näitab, kui mitu W (vatti) tunnis ühe aknapinna ruutmeetri kohta väljub toast soojust. Eelpool on toodud akende Uw (window –aken) väärtused. Et lihtsamini mõista esitatud numbrite olemust, siis järgnevalt mõned näited:

a) soojustamata paneelmaja seina U-arv = 0,5 kuni 0,7 W/m2
b) soojustatud paneelmaja seina U-arv = 0,3 kuni 0,5 W/m2
c) kaasaegsetest materjalidest ehitatud hooned U-arv = 0,2 W/m2
* esitatud numbrid on keskmised näitajad, kindlasti on erinevatel hoonetel mõnevõrra
   erinevad soojapidamise näitajad.
NB! Reeglina on aknad hoone seinast kehvema soojapidavusega, aga võimalusel võiks soojapidavuse erinevus olla väikseim – tuleks valida parima tulemusega aknad!
Parima hinna ja soojapidavuse suhte annab SYNEGO profiilsüsteem.

 1. Selektiivklaas* – kirgas klaas, mille klaaspaketi sisemisele küljele on kantud õhuke metallikiht, mis peegeldab toasooja tagasi (termose effekt).

Avatavuse võimalused
Aknad saavad olla mitteavatavad ja avatavad (avanevad reeglina sissepoole). Vastavalt vajadusele tulebki teha valik. Loomulikult on mitteavatavad aknad soodsamad kui avatavad, kuid see ei tohiks olla eelduseks valikute tegemisel. Akende avanemise võimalused on järgmised:

 1. Pöördasend – aken avaneb ainult külgepidi lahti
 2. Kaldasend – aken avaneb ainult ülevalt ca 10 cm tuulutuseks
 3. Kald-pöörd asend – aken avaneb nii külg kui tuulutusasendisse

Kindlasti peab arvestama akende avanemise valikul lisaks tuulutamisvajadusele ka pesemisvaja-dustega, s.t., et isegi kui muul põhjusel ei pea akent avama, siis pesta on akent ikka vaja .
Akende värv.
Reeglina on aken nii seest kui väljast valge. Küll on akende värvivalikud on väga suured. Kuna arvuti ekraanil paistavad pakutavad värvitoonid loomulikust mõnevõrra erinevad, siis on meie soovitus värv lõplikult valida meie müügiesindaja kaudu näidiseid vaadates. Hinnapäringus võite siiski värvi ära määrata, mida saab hiljem vajadusel muuta.
Lõpetuseks:
Kui nüüd akende osas on põhiline selgitatud, siis tuleb mõelda veel akende vahetusega seotud tööde peale. Koguprotsess hõlmab järgmisi töid:

 1. Vanade akende eemaldamine, uute paigaldamine.
 2. Välimiste aknapalede viimistlus – paigaldatakse uued nurgaplekid või objekti iseärasustest sõltuvalt midagi muud. Täpsemalt selgub see objektil.
 3. Uute sisemiste aknalaudade paigalduse.
 4. Sisemiste aknapalede viimistluse (nt. plastkilbid)
 5. Vanade akende ja muu ehitusprahi utiliseerimise.

Eelpool nimetatuid töid on võimalik tellida kompleksselt või ka osade kaupa.
Kindlasti tekib akende valiku ja vahetusega seoses veel küsimusi (turvaklaasid, erikujuaknad, putukavõrgud jne.), aga neid saab juba täpsemalt arutada meie müügiesindajatega või saate oma soovid kirja panna hinnapäringu lõpus olevasse lahtrisse ,,Lisad, erisoovid’’.
Eelnevast peaks piisama, et pakutavatest toodetest ja teenustest aru saada ja esmane valik teha.
Järgnevalt on Teil võimalik meile esitada hinnapäring, mille järgselt me kindlasti kontakteerume Teiega.

Hinnapäring

Kui aknaklaasid on märjad (kondentsised) 

Tõenäoliselt on meil kõigil kogemus, et akendel on mõningatel hetkedel klaasipinnale tekkinud kondentsvesi. See võib olla tekkinud nii sisemisele kui välimisele klaasipinnale. Nimetatud kondents ei eraldu aknast, vaid selle tekkel klaasi pinnale on kindlad füüsikalised põhjused. Püüame järgnevalt võimalikult lihtsalt, ilma keeruliste terminiteta, probleemi ja võimalikud lahendused lahti seletada.

Kondents toapoolsel ehk sisemisel klaasil (reeglina akna alumises osas, klaasi servas)

Põhjused

1) Akende (klaaspaketi) soojapidavus on halb, nt. kahekordse klaaspaketiga aknad (UW 1,3W/m2K või suurem)

2) Ruumis olev niiskusehulk on lubatust kõrgem (55-60% või rohkem) – ruumi ventilatsioon on puudulik või puudub üldse

3) Väline temperatuur on madal (miinuskraadid, mida madalam, seda hullem) ja õhuniiskus kõrge 

4) Ruumi temperatuur on normaalsest madalam (+18 kraadi või vähem), nt. kütteperiood ei ole veel alanud

5) Normaalne (vaba) õhuliikumine ei jõua akna klaasipinnani. Aknad on kaetud paksude kardinate või ruloodega (temperatuur toas võib olla +20 kraadi ja rohkem, aga kardina taga akna pinna juures on temperatuur oluliselt madalam, võib tekkida isegi jää). 
• Kahjustab ajajooksul aknapalede siseviimistlust, võib tekkida hallitus

 

Lahendused

1) Aknaid ei tohi katta paksude kardinate või ruloode taha. Kui seda teha, on kardina või ruloo ja akna vahel oluliselt madalam temperatuur, õhu liikumist ei toimu ja klaasipinnale tekib kondensaat. Tuleb jätta kardina või ruloo ja aknalaua vahele vähemalt ca 20 cm vahe, et õhk pääseks kardina või ruloo ja akna vahele (õhk liigub ja temperatuur on seeläbi klaasipinna juures kõrgem 

2) Kui niiskuse hulk on lubatust kõrgem, tuleb välja ehitada ventilatsiooni süsteem või avada aknaid regulaarselt ruumi ventileerimiseks

3) Ruumis peaks olema temperatuur vähemalt +20 kraadi 

4) Kehva soojapidavusega akende puhul (UW 1,3W/m2K või suurem) parima tulemuse saavutamiseks soovitame vahetada aknad uute, piisava soojapidavusega toodete vastu.

 

Kondents õuepoolsel ehk välimisel klaasil (enamus klaasipinnast on kaetud kondentsiga ja aknast välja vaatamine on raskendatud)

Põhjused:

1) Akende soojapidavus on väga hea (UW on 1,1 W/m2K või madalam) ja seeläbi on väline klaasi pind külm

2) Suhteliselt kiire välistemperatuuri tõus varajastel hommikutundidel, päikesetõusu ajal 

3) Kõrge õhuniiskus õuesLahendus:1) Mõistlikku lahendust, mida inimene ise suunata saaks ei ole. Teil on piisavalt hea soojapidavusega aknad (energia, ehk kütte kokkuhoid on tagatud) ja eelpool nimetatud põhjustel on kondentsitekke võimalus paratamatu. Kondents välimiselt klaasilt kaob paari tunni jooksul kui klaasipinna temperatuur saavutab õhutemperatuuriga sama taseme ja väline õhuniiskus alaneb.

Lahendus:

 • Mõistlikku lahendust, mida inimene ise suunata saaks ei ole. Teil on piisavalt hea soojapidavusega aknad (energia, ehk kütte kokkuhoid on tagatud) ja eelpool nimetatud põhjustel on kondentsitekke võimalus paratamatu. Kondents välimiselt klaasilt kaob paari tunni jooksul kui klaasipinna temperatuur saavutab õhutemperatuuriga sama taseme ja väline õhuniiskus alaneb.

Selgitus:

 • Kui aknad on piisavalt hea soojapidavusega, siis toasoe ei pääse välimise (õuepoolse) klaasini ja välimine klaasipind on külm (iseenest on see väga hea, sest hoiame toasooja kokku). Kui varajastel hommikutundidel juhtub olema kõrge õhuniiskus ja suhteliselt kiire väline temperatuuri tõus (päikese tõus), siis sel põhjusel tekibki kondents külma klaasipinna peale (klaasipinna temperatuur on madalam kui õhutemperatuur). Kehvema soojapidavusega akendel liigub toasoe läbi klaaspaketi õue ja hoiab seeläbi välise klaasi kõrgemal temperatuuril (toimub soojakadu) ning kondentsi välisele klaasile reeglina ei teki.

Esita hinnapäring

Toodame Teile kõige soojemad PVC aknad ja uksed Eestis. Usume, et suudame kindlasti täita ka kõige nõudlikuma Tellija soovid ja ootused. Esita hinnapäring ja leiame teile parima lahenduse.
Esita hinnapäring