Sulge

TÄIDA VÄLJAD

Toetused

Aknakoda / Toetused

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

OÜ Aknakoda sai KIKist meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 427 068,45 eurot, mille abil viiakse perioodil 21.06.2019 – 31.05.2020 ellu projekt „Aknakoda OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada Aknakoda OÜ tootmisprotsessi ressursitõhusust Pärnu tootmisüksuses sisendressursside (plastprofiilid ja metallarmatuur) tarbimise vähendamisega ning tootmisprotsessis ressursside efektiivsema kasutamisega. Investeeringu tulemusena suureneb ettevõtte toodangumaht tänu oluliselt efektiivsemate masinate ja seadmete kasutuselevõtule ning tootmisprotsessi automatiseerimisele. Investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine on 5,6%.

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

Aknakoda OÜ sai 2019. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja
ressursiauditite läbiviimine” raames toetust, mille abil viiakse perioodil 12.03.2019 kuni 19.08.2019 ellu
projekt “ OÜ Aknakoda detailne energia- ja ressursiaudit”.
Aknakoda OÜ viib projekti raames läbi oma tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti
eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed
ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailne auditi lõpparuanne, mis
sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

Esita hinnapäring

Toodame Teile kõige soojemad PVC aknad ja uksed Eestis. Usume, et suudame kindlasti täita ka kõige nõudlikuma Tellija soovid ja ootused. Esita hinnapäring ja leiame teile parima lahenduse.
Esita hinnapäring